Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ 1ης Εργασίας - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής - 02.03.2011 - ekataios@gmail.com


Επιφανείς Ιστορικοί και Πανεπιστημιακοί, μέλη της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους προς την πρόταση να “εξοστρακιστεί” από το Λύκειο το μάθημα της Ιστορίας και να μετατραπεί σε μάθημα επιλογής στο Λύκειο θεωρητικής κατεύθυνσης, με επιστολή που απέστειλαν στο υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή (21/01).


Στην ανοιχτή επιστολή τους, τα μέλη της Εταιρείας υπογραμμίζουν, πως “το εύρος της ελληνικής ιστορίας δεν καλύπτεται από τρεις ώρες διδασκαλίας, που προβλέπονται για την Α' Λυκείου”, ώστε στη Β' και Γ' Λυκείου, να ενταχθεί μόνο ως μάθημα επιλογής.

“Η Ιστορία ταλανίζεται όχι μόνο από ανεπαρκείς μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και από τον μηχανικό τρόπο της εξέτασης για τις εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστημίου, και αυτό σε μία χώρα, όπου γεννήθηκε η ιστορική επιστήμη”, επισημαίνεται στην επιστολή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, η ιστορική μνήμη συντελεί στην συνειδητοποίηση της εθνικής ταυτότητας.Θα επρόκειτο για μία καταδίκη του ελληνικού λαού, που έχει διασώσει την ιστορική του μνήμη από την αρχαιότητα ως σήμερα, να υποστεί μέσα από μία ελλειπτική και πτωχή Παιδεία τη μείωση της ιστορικής του γνώσης, με αποτέλεσμα την εξασθένιση της ιστορικής του συνείδησης”.

Οι πανεπιστημιακοί ιστορικοί υπογραμμίζουν ότι η ελληνική ιστορία δεν μπορεί να είναι ζήτημα επιλογής, καθώς "η επαρκής διδασκαλία της είναι απαραίτητη προϋπόθεση μίας Παιδείας ουσιαστικής, μίας ουμανιστικής Παιδείας και γιατί όχι μίας εθνικής - έναν όρο που διέγραψε το υπουργείο Παιδείας από την ονομασία του - εκτός εάν η Πολιτεία μας θέλει να δωρίσει ένα συλλογικό αλτσχάιμερ στον ελληνικό λαό".

Λαμβάνοντας υπ’ όψη σας την παραπάνω ανοιχτή επιστολή της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και τις γνώσεις σας με όλα όσα μάθατε για τις έννοιες Πολιτισμός, Κουλτούρα, Μαζική Κουλτούρα, Υψηλή Τέχνη, Εθνοκεντρισμός, Πολιτισμικός Συσχετισμός  κλπ., να συγγράψετε ένα δοκίμιο (περίπου τεσσάρων – πέντε σελίδων)     στο οποίο θα αποτυπώνεται η δική σας άποψη εστιάζοντας στα εξής σημεία:
 .  
Α) …"η επαρκής διδασκαλία της είναι απαραίτητη προϋπόθεση μίας Παιδείας ουσιαστικής, μίας ουμανιστικής Παιδείας και γιατί όχι μίας εθνικής;

Β) «έναν όρο που διέγραψε το υπουργείο Παιδείας από την ονομασία του - εκτός εάν η Πολιτεία μας θέλει να δωρίσει ένα συλλογικό αλτσχάιμερ στον ελληνικό λαό".
Γ) Θα επρόκειτο για μία καταδίκη του ελληνικού λαού, που έχει διασώσει την ιστορική του μνήμη από την αρχαιότητα ως σήμερα,
Δ) Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα κύρια αίτια αυτής της απόφασης από την  επίσημη κρατική  εξουσία;

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

*Ουμανισμός              * Διαφωτισμός
*Αριστοκρατία           * Αστική Τάξη
*Πολιτισμός                *Εξελικτισμός
*Κουλτούρα                *Ρατσισμός
*Εθνοκεντρισμός        *Πολιτισμική ταυτότητα
*Σχετικισμός               *Πολυπολιτισμικότητα
*Εθνικισμός                *Παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά
*Μαζική Κοινωνία     * Μαζική Κουλτούρα
*Υψηλή Τέχνη                                                                   Βιβλιογραφία

Αγραφιώτης Δ. Πολιτιστικές Ασυνέχειες, εκδόσεις, Ύψιλον, Αθήνα, 1967.

Φίλιας Βασίλης, Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Βασικές Οροθετήσεις και κατευθύνσεις, 1ος τόμος, Αθήνα, εκδόσεις, Παπαζήση, 2000

Victor Davis Hanson-John Heath, Ποιος Σκότωσε τον Όμηρο; Ο Θάνατος της Κλασικής Παιδείας και η Αποκατάσταση της Ελληνικής Σοφίας, Αθήνα 2001, Εκδ. Κάκτος.

Adorno Th., και  Horkheimer M., Κουλτούρα και Πολιτισμός, μετ. Ζ. Σαρίκας,  εκδόσεις,  Κριτική, Αθήνα 1987

Williams R., «Η έννοια της κουλτούρας» στο Κουλτούρα και Ιστορία. μτφρ. Β. Αποστολίδου, εκδόσεις, Γνώση, Αθήνα 1994  

Ν. Βερνίκος-Σ.Δασκαλοπούλου, Πολυπολιτισμικότητα, οι Διαστάσεις της Πολιτισμικής Ταυτότητας, Αθήνα 2002, Εκδ. Κριτική.

William Haviland, A, Anthropology, Hartcourt College Publishers, New York 2000.
Arnold Hauser, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, Τομ. 3, Ροκοκό, Κλασσικισμός, Ρομαντισμός, Κάλβος, Αθήνα 1976.

Colin Renfrew/Paul Bahn Αρχαιολογία, Θεωρίες Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2001


Δικτυακοί Τόποι

http://www.ouc.bc.ca/fina/glossary/m_list.html Ηλεκτρονικό Λεξικό Όρων και Πολιτισμού
http://www.bu.edu/wcp/MainEduc.htm Πρακτικά 23oυ Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Βοστώνη, Αυγ 1988.
http://ocw.mit.edu/24/24.00/f01/lecture-notes/fa01-lec16.html.; Open Courseware, Μ.Ι.Τ.
http://www.ha.uth.gr/gr/index.html Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Προγράμματα Σπουδών και Σεμιναρίων /Πύλη.
http://www.aegean.gr/culturaltec/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας.
http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/NT3 Bryn Mawr Classical Review 98.5.13.


Διδάσκων:
Μερκούρης Δημήτρης, Πτυχιούχος Ελληνικού Πολιτισμού, Ε.Α.Π., Επιλεγείς
                                       εκπαιδευτής Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.  - http://ermiss.blogspot.com/ 

Μετάφραση σελίδας