Κυριακή 1 Μαΐου 2011

ΘΕΜΑ 2ης Εργασίας - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής - 16.06.2011 - ekataios@gmail.com

Εντοπίστε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τις αλλαγές που διαμορφώνονται στην αρχαία ελληνική τέχνη – γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική εποχή -,  ως αποτέλεσμα των μεταβολών στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε εποχής.  Η εργασία πρέπει να είναι 4.000 λέξεις.

Συνοδευτικό υλικό: Εισήγηση διδάσκοντα

Βιβλιογραφία

1. Γεωργία ΚοκκορούΑλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία (105050 π.Χ.) (εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1995)
2. Gombrich E.H., 1998 (ανατύπ. 2007), Το Χρονικό της τέχνης, μτφ. Κασδαγλή Λ., εκδ. ΜΙΕΤ
3. Γιαλούρης Ν., 1996, Ελληνική Τέχνη, Αρχαία Γλυπτά, Εκδοτική Αθηνών
4. Μπόρντμαν Τζ., 1980, Αρχαία Ελληνική Τέχνη, εκδ. Υποδομή
5. Μοσσέ Κ., Γκουρμπεγιόν Σ.Α., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Παπαδήμας.

Δικτυακοί Τόποι


Διδάσκων:
Λαμπίδης Δημοσθένης, Πτυχιούχος Ελληνικού Πολιτισμού, Ε.Α.Π.

 

Μετάφραση σελίδας