Κυριακή 29 Μαΐου 2011

29η Μαϊου 2011 - Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων

 Την  29η  Μαΐου 2011 το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε  επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο  Αβδήρων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ¨Αρχαιολογία στο Ελληνικό Χώρο¨.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να δώσει στους εκπαιδευόμενους συνοπτικές  πληροφορίες σχετικά με τις τρείς βασικές πτυχές της επιστήμης, τη θεριστική υποδομή, το πραγματολογικό υλικό και τη μουσειακή του έκθεση.  

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση της ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αρχαιολόγο κα Μαρία Χρυσάφη και το Συντηρητή κ.  Νικόλαο Αϊναλίδη, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό για τη βοήθεια στην διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης.  

Μερκούρης Δημήτρης
Πρόεδρος ¨Εκαταίου¨

Μετάφραση σελίδας