Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

Μεχμέτ Χουσεμέ

Ο Μεχμέτ Χουσεμέ. Γεννήθηκε στην Χαράδρα – Κέχρου Ν. Ροδόπης το 1980.
Έχει σπουδάσει την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Ζει και εργάζεται στην Κομοτηνή Ν. Ροδόπης.

Μετάφραση σελίδας