Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Επιτροπές


Τιμητική Επιτροπή Εποπτείας / Honorary Committee
Χαράλαμπος Κοκκώσης: Πρόεδρος ΔΕ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Οργανωτική Επιτροπή/ Organizing Committee                             
Δημήτριος Μερκούρης, Πρόεδρος "Εκαταίου"
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Αρχαιολόγος, μέλος "ΕΚΑΤΑΙΟΥ"
Όλγα Κούρτογλου, Ιστορικός, μέλος "ΕΚΑΤΑΙΟΥ"
Κωνσταντίνα Παπάζογλου,Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Χρύσα θεοδωρίδου, Ιστορικός, μέλος ''ΕΚΑΤΑΙΟΥ"  
Κοκκίδου Ελισσάβετ, Iστορικός, μέλος ''ΕΚΑΤΑΙΟΥ"


Επιστημονική Επιτροπή/ Scientific Committee
Carl   Ruck, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Βοστόνης  
Εμμανουήλ  Μελάς, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. 
Dr. Giorgio Samorini, Εθνοβοτανολόγος, Εθνομυκητολόγος.
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Αρχαιολόγος, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας – Εθνολογίας Δ.Π.Θ., μέλος, "ΕΚΑΤΑΙΟΥ",  "Ε.ΠΟ.Φ.Ε."
Δημήτρης Μερκούρης, Πολιτισμολόγος, Ε.Λ.Π., Ε.Α.Π.,  Πρόεδρος "Εκαταίου"


Γραμματεία / Secretariat 
Εύα Ταύρη, πολιτισμολόγος, μέλος  "ΕΚΑΤΑΙΟΥ"
Όλγα Κούρτογλου, Ιστορικός, μέλος "ΕΚΑΤΑΙΟΥ" 
Βάγια  Παπαδοπούλου,  μεταφράστρια 
Βασιλική Παπαθεοδώρου, Πολιτισμολόγος Ε.Λ.Π., μέλος "ΕΚΑΤΑΙΟΥ"  
Βασίλειος Ραϊκούδης,  Πολιτισμολόγος Ε.Λ.Π., μέλος "ΕΚΑΤΑΙΟΥ"  
Κοκκίδου Ελισσάβετ, Iστορικός, μέλος ''ΕΚΑΤΑΙΟΥ"  Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης εντόπισαν οι :  
Γιαλαμάς Αθανάσιος
Άγγελος Ναλμπάντης 
Σταμάτης Παλάζης
Alexander Hennig

Μετάφραση σελίδας