Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Σχετικά με την ανακοίνωση υπογραφής Στρατηγικού Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Δήμου Κομοτηνής


«ΕΚΑΤΑΙΟΣ»
΄΄ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΄΄ Ε.Λ.Π. - Ε.Α.Π.
Αρ. Έγκρ.  91/ 19-3-2003 & 168/16-6-2011, Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42    68 100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL:www.ekataios.com- http://ekataios.blogspot.com •  E-mail: ekataios@gmail.com

Αλεξανδρούπολη,   23  Μαρτίου    2012
                                                            Αρ. Πρωτ.: 21

Προς:
Διοικούσα Επιτροπή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα

ΘΕΜΑ: "Σχετικά με την ανακοίνωση υπογραφής Στρατηγικού Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Δήμου Κομοτηνής."

Όπως πληροφορηθήκαμε από την αρχική σελίδα των ανακοινώσεων στον επίσημο ιστότοπο του Ε.Α.Π., υπεγράφη στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και του Δήμου Κομοτηνής με «στόχο την προώθηση δράσεων παιδείας και πολιτισμού που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας.»
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και με βάση τα 5 σημεία – άξονες πάνω στα οποία θα αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δράση, η "Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδας" Ε.Λ.Π. – Ε.Α.Π - «Εκαταίος», προτείνει την ενεργό  συμμετοχή της στην οργάνωση, δράσει και γενικότερα στην υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος/συμφωνίας.

Οι βασικότεροι λόγοι που μας οδήγησαν στην παραπάνω πρόταση συνεργασίας  είναι οι εξής:
  1. Ως απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ε.Α.Π. αλλά και ως κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, Πιστοποιητικών Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π. ή άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, διαθέτουμε τις γνώσεις και την επιστημονική επάρκεια σε αντικείμενα που έχουν σχέση με  την ιστορία, τις τέχνες και τον πολιτισμό.
  2. Ως μέλη του «Εκαταίου», ενός πολιτιστικού φορέα που έχει ως έδρα την Αλεξανδρούπολη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δραστηριότητες και συνεργασίες που επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, με έντονη και συνεχή πολιτιστική παρουσία και δράση μέσα από Συνέδρια, Σεμινάρια, Παρουσιάσεις, Διαλέξεις, Εκθέσεις, Ερευνητικές εργασίες και μια σειρά προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, διαθέτουμε πέρα από την επιστημονική κατάρτιση και τη βιωματική εμπειρία. Εμπειρία που προέρχεται από δύο κατευθύνσεις/πορείες: Τη φοιτητική πορεία μας μέσα από το Ε.Α.Π. ως Ενήλικες Φοιτητές και την εμπειρία μας ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων μέσα από την διοργάνωση μαθημάτων/ εισηγήσεων/διαλέξεων στα πλαίσια του Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλεξ/πολης, του ΙΔΕΚΕ, Πολιτιστικών Συλλόγων κ.ο.κ.
  3. Ως κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είμαστε γνώστες της Ιστορίας και του Πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, των προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες αλλά και συνολικά την περιοχή και τους κατοίκους της, με πρόσβαση στις πόλεις και στα χωριά, καθώς μέλη μας ζουν και δραστηριοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (ή Νομούς). Αυτά τα στοιχεία μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ή να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες ιστορικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού, λογοτεχνικού, εικαστικού και γενικότερα ερευνητικού περιεχομένου.
  4. Τέλος, υπάρχει ενδιαφέρον και όρεξη για δουλειά και είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουμε, υπό την αιγίδα του Ε.Α.Π. και να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα και την προσφορά του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση.

                                                                                                                      Με εκτίμηση
 
      

Μετάφραση σελίδας