Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών:Εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής ΓλώσσαςΠεριγραφή του προγράμματος:
Σκοπός  του προγράμματος είναι η κατανόηση του αρχαίου ελληνικού λόγου από παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την αρχαία γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω: α) της, μεθοδευμένης ως προς την εκμάθηση της γλώσσας, ερμηνείας και του παράλληλου σχολιασμού επιλεγμένων αρχαίων κειμένων (πεζών και ποιητικών), β) της κατάδειξης των βασικότερων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και γ) της διαδικασίας ανίχνευσης της ρίζας και της σημασίας των λέξεων (ετυμολογία και λεξιλόγιο), τα παιδιά θα είναι σε θέση σταδιακά να «βιώσουν» τον αρχαίο ελληνικό λόγο, να γνωρίσουν πτυχές της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και, μέσω της αυτενέργειας (π.χ. ανάπτυξη διαλόγου στην αρχαία γλώσσα), να εντοπίσουν τους παραλληλισμούς της αρχαίας με τη νέα ελληνική γλώσσα.

Η προσέγγιση της αρχαίας γλώσσας θα επιτευχθεί με την καινοτόμο διδακτική μέθοδο της «κατά διαστήματα εκμάθησης» (spaced learning) που βασίζεται στο επαναλαμβανόμενο τετράπτυχο «μάθηση-εμπέδωση-παιχνίδι-άσκηση», στην αξιοποίηση των νέων γνώσεων μέσω της ομαδικής συνεργασίας και αποσκοπεί στη δια βίου εμπέδωση.

Η ίδια η αρχαία ελληνική γλώσσα θα αντιμετωπιστεί  ως ζωντανή γλώσσα και θα ανιχνευτεί κειμενοκεντρικά (με «εργαλεία» τη δομή και την πρόταση/φράση) σύμφωνα με τις νεότερες εκπαιδευτικές μεθόδους στις οποίες εναρμονίζεται και το νέο πρόγραμμα για τα Αρχαία Ελληνικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Χρήσιμες πληροφορίες:
·         Ο κύκλος μαθημάτων θα διαρκέσει συνολικά 20 διδακτικές ώρες (Φλεβάρης- Ιούνης 2013)
·         Ο ανώτατος αριθμός των συμμετεχόντων στο τμήμα θα ανέρχεται στα 10 παιδιά.
·         Η μέθοδος διδασκαλίας δεν απαιτεί  διάβασμα ή εξάσκηση στο σπίτι.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
         6945221871

                      ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΓΕΝΑΡΗ 2013

Μετάφραση σελίδας