Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κοσμητεία Σ.Α.Σ.Σαχτούρη 23262 22
ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610-367431 Πάτρα, 7/7/2009Fax 2610-367427 Αρ.Πρωτ.- Σ.Α.Σ.: 292 e-mail: alexandri@eap.gr


Προς το Δ.Σ. της Ένωσης φοιτητών και αποφοίτων του ΠΣ ΕΛΠ«Εκαταίος» Κοινοποίηση:Τμήμα Εκπαίδευσης

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 23/30-6-2009 και 24/30-6-2009 επιστολών σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που δυνητικά μπορούν να διδάξουν οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», η απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 72η /1-7-2009) είναι η εξής: οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» έχουν επάρκεια να διδάξουν τα εξής μαθήματα:Στο Γενικό Λύκειο:1. Στην Β΄ Τάξη, το μάθημα επιλογής «Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα», καθώς σε δύο από τις βασικές Θ.Ε. του ΠΣ, στη Θ.Ε. ΕΛΠ11 «Ελληνική Ιστορία» και στη Θ.Ε. ΕΛΠ 20 «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια», οι απόφοιτοι έχουν διδαχθεί επαρκώς τα αφορώντα στην πολιτική οργάνωση και την κοινωνική εξέλιξη της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, τους πολιτικούς θεσμούς και τις κοινωνικοοικονομικές δομές των αρχαίων πόλεων –κρατών.2. Στην Γ΄ Τάξη, το μάθημα επιλογής «Ιστορία της Τέχνης», καθώς το ΠΣ προσφέρει ως υποχρεωτική τη Θ.Ε. της ιστορίας της Ελληνικής Τέχνης, Θ.Ε. ΕΛΠ12 «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας», και Θ.Ε. επιλογής σχετικά με την ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης, την ιστορία της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου και την αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο.Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ):1. Στην Α΄ Τάξη, στον Τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, το μάθημα «Ιστορία της Τέχνης», καθώς το ΠΣ προσφέρει ως υποχρεωτική τη Θ.Ε. της ιστορίας της Ελληνικής Τέχνης, Θ.Ε. ΕΛΠ12 «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας», και Θ.Ε. επιλογής σχετικά με την ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης, την ιστορία της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου και την αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο.
Β) Σε ό,τι αφορά τη δυνητική απασχόληση των αποφοίτων του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, το θέμα έχει ήδη διευθετηθεί με το υπ΄ αριθμ. 66/11-6-2009 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ89/τ. Α΄/11-6-2009).Με εκτίμηση,
Ο Κοσμήτορας της Σ.Α.Σ Καθηγητής Αλέξης Κόκκος

Μετάφραση σελίδας