Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Ιστορία του Λαϊκού Πανεπιστημίου

Τον περασμένο - μάλλον πλέον προπερασμένο- αιώνα έγιναν τα πρώτα βήματα για την μόρφωση ενηλίκων. Αρχικά γινόταν λόγος για λαϊκή μόρφωση, μια και η προσφορά πρωτίστως απευθυνόταν στα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Σ' αυτόν τον αιώνα αντικαταστάθηκε ο όρος από αυτόν της μόρφωσης ενηλίκών, για να διευκρινιστεί πως πλέον απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η επωνυμία Λαϊκό Πανεπιστήμιο όμως παρέμεινε.
Σύμφωνα με τις απόψεις του Δανού λαϊκού εκπαιδευτή N. F. S. Grundtvig, δημιουργούνταν στη Σκανδιναβία από το 1850 τα οικιακά λαϊκά πανεπιστήμια. Στόχος τους ήταν η μετάδοση λαϊκής μόρφωσης. Απεναντίας το αγγλικό κίνημα διάπλασης πανεπιστημίων (university extension) είχε στόχο να εξαπλωθεί η επιστημονική και πανεπιστημιακή μόρφωση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αμφότερα κινήματα ήταν τον 19ο αιώνα πρότυπο για το νέο ιδρυόμενο θεσμό του Λαϊκού Πανεπιστημίου στη Γερμανία, ο οποίος χωρίζονταν σε Βραδινό και Οικιακό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Στόχος ήταν μια γενική λαϊκή και εργατική μόρφωση. Πριν το 1918 ιδρύονταν χωρίς καμία κρατική συμμετοχή, παρά μόνο με την πρωτοβουλία κοινωνικών ομάδων ή μεμονωμένων πολιτών.
Μεγάλη άνθιση γνώρισε ο γερμανικός θεσμός του Λαϊκού Πανεπιστημίου μετά τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο. Μεταξύ 1900-1933 τα Λαϊκά Πανεπιστήμια ήταν ο πιο διαδεδομένος θεσμός στη μόρφωση ενηλίκων. Την εποχή των Ναζί απαγορεύτηκαν για να ξαναλειτουργήσουν το 1945.
Στόχος του Λαϊκού Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει σε όλους ένα όσο το δυνατό ευρύτερο πρόγραμμα, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του στη μόρφωση.

http://www.deutsch.gr/

Μετάφραση σελίδας