Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

Πρόταση σύστασης θέσεων στους υπό σύσταση Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Δήμων.


«ΕΚΑΤΑΙΟΣ»
ΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΄΄ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
Αρ. Έγκρ. 91/ 19-3-2003, Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com

Αλεξανδρούπολη, 02 Μαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 14

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κοινοποίηση: 1.Υπουργείο Πολιτισμού  2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης 3. Δήμος Αλεξανδρούπολης

Συνημμένα έγγραφα:  το υπ΄αριθμ. 66/11-06-2009 Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόταση σύστασης θέσεων στους υπό σύσταση Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Δήμων.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του Vasco Graca Moura σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013), με στόχο  «τη δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού χώρου», ο οποίος με την σειρά του, θα συμβάλει στην «ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας».
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός ο τόπος πρέπει να είναι παρών σε όλες αυτές τις διεργασίες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας γιατί, αν ξεχωρίζει για κάτι διαχρονικά, αν είναι ευρύτερα γνωστός, είναι για τον πολιτισμό του. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι το κεφάλαιο αυτής της χώρας, αλλά συγχρόνως και σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος. Αναφερόμαστε στον ελληνικό ανθρωπισμό, όπως εδραιώθηκε στην αρχαιότητα και ανανεώθηκε στην Αναγέννηση και ενέπνευσε τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Αναφερόμαστε  σ΄ έναν κατεξοχήν αξιακό πολιτισμό, με αρχές, αξίες και ιδανικά που ίσως, να  είναι και η «μόνη» πολιτισμική φιλοδοξία της σύγχρονης Ελλάδας. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει πρώτιστα να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι έως σήμερα λειτουργούμε με βάση την πελατειακή σχέση, τα σπέρματα της οποίας εντοπίζονται στην ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους.
Δεν μπορεί κ. Υπουργέ να επαίρεται η Κυβέρνηση σας για την μεταρρύθμιση στον  διοικητικό αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καμία Περιφέρεια και Δήμος της χώρας ως σήμερα, να μην έχει προβλέψει  στους υπό σύσταση Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας  οργανικές θέσεις για πτυχιούχους του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ε.Α.Π., οι οποίοι έχουν την επιστημονική επάρκεια να απασχοληθούν σε τομείς, όπως: οργανισμούς και ιδρύματα πολιτιστικής διαχείρισης, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σχετικούς με τα διδασκόμενα γνωστικά πεδία τομείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε συναφείς τομείς, κλάδους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι απόφοιτοι του «Ελληνικού Πολιτισμού» έχουν διδαχθεί δομημένα και με μεθοδολογία όλες τις πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, συνεπώς έχουν τη γνώση και μπορούν να τον προάγουν καλύτερα από αρκετούς «ερασιτέχνες» του πολιτισμού, που καθόριζαν μέχρι σήμερα τουλάχιστον, το τοπίο του πολιτισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Θεωρούμε κ. Υπουργέ ότι θα υπάρξει από μέρους σας σχετική εγκύκλιος – οδηγία, η οποία θα στηρίζεται πρωτίστως στο άρθρο 5 παρ. 1 του  Συντάγματος, αλλά  και στο υπ΄αριθμ. 66/11-06-2009 Π.Δ.  και γι΄ αυτό σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Μερκούρης Δημήτριος

Πρόεδρος «Εκαταίου»
Μετάφραση σελίδας