Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Δημοτικές Βιβλιοθήκες στους Οργανισμούς των Δήμων

Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δρ. Ζάχος, έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την δημιουργία Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους που αφορά στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Το κείμενο της επιστολής μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Μετάφραση σελίδας