Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Πρόταση σύστασης θέσεων στους υπό σύσταση Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Δήμων.


Μετάφραση σελίδας