Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Πρόγραμμα Συνεδρίου — Program Conference


International Scientific Conference
on
΄΄The Stone Mushrooms of Thrace΄΄
Alexandroupolis, 28th - 30th October 2011

Πρόγραμμα  Συνεδρίου — Program  Conference


Παρασκευή,  28 Οκτωβρίου / Friday, 28 October
16:00  —  17:00  Προσέλευση  συνέδρωνεγγραφή / Registration
17:00  —  18:00  Χαιρετισμοί-έναρξη  εργασιών/ Greetings – Opening Remarks
18:00  — 18:15   Διάλειμμα / Coffee  Break


Βραδινή  Συνεδρία / Evening Session
Μανιταροειδή  ομοιώματα  και  βραχογραφίες  μανιταριών  ανά  τον  κόσμο / Mushroom Effigies and Rock-art  Painting: Mushrooms around the World
Πρόεδρος / Chairperson : Evie Holmberg, Professor,  Hellenic College of the Holy Cross,,
18:15  — 19:00 Giorgio Samorini, Mushroom Effigies in World Archaeology: From Rock Art to Mushroom-stones
19: 00  — 19:30 Mark Hoffman, Dolmens  and  Menhirs
19: 30  — 20:00 Gianluca Toro, The Rock-art Painting of the “BALMA OF MONDON” in Villar Pellice (Cozie Alps, Piedmont, Italy): An Ethnomycological Interpretation
20:00 — 20:15 Συζήτηση / Discussion                        
20: 15 Δεξίωση  προς  τιμήν  των Συνέδρων / Reception  in  honour  of  all  the  members  of  the  conference

Σαββατο,  29 Οκτωβρίου / Saturday,  29  October

09: 30 Αναχώρηση  των  εισηγητών  με  jeeps,  προς  επίσκεψη  των  περιοχών  όπου  βρίσκονται  τα  βραχώδη  ιερά  με  τα  πέτρινα  μανιτάρια. (Κίρκη,  Κοτρωνιά, Λαγυνά,  Μαγκάζι  Κορνοφωλιάς. / Tour with the speakers in jeeps, to visit areas where there are rock Sanctuaries with stone mushrooms. (Kirki, Kotronia, Lagyna, Magkazi Kornofolia)


Βραδινή  Συνεδρία / Εvening  Session
Βραχώδη  ιερά  της  αρχαίας  Θράκης / Rock  Sanctuaries  of  ancient  Thrace
Πρόεδρος / Chairperson : Carl A.P. Ruck, Professor, Boston University
18:00  — 18:45 Vasil Markov, Stone Mushrooms of Thracian Megalithic
Ssanctuaries in the Western Rhodopes and Rila Mountains
18:45  — 19:30  Σταύρος  Κιοτσέκογλου,  Αρχαία  πέτρινα  μανιτάρια  στη  Θράκη  του  Αιγαίου
19:30 —  19:45  Διάλειμμα / Coffee  Break
19:45  — 20:00  Σπύρος  Πάγκαλης,  Τα  μανιτάρια  ιεροί  τόποι  της  Θράκης : Μια γεωλογική προσέγγιση 
20:00  — 20:45  Engin Beksac, The Sacred Rocks And Sanctuaries in Eastern Thrace and Northwest Anatolia
20:45  — 21:15 John D’Anna, Mushrooms  and  Mythology
21:15  —  21:30  Συζήτηση / Discussion                        

Κυριακή, 30  Οκτωβρίου / Sunday, 30  October

Πρωινή  Συνεδρία / Morning  Session
Διόνυσος  Σαβάζιος, ταύρος: Η υπέρβαση  της  αισθησιακής  εμπειρίας / Dionysus Sabazios, bull : Exceeded the sensual experience
Πρόεδρος / Chairperson : Giorgio Samorini, resercer
9:00 — 9:45 Carl A.P.  Ruck, , Sabazios, the Thracian Dionysus
9:45 — 10:30 Evie Holmberg, The Bull, the Inner Journey and the Mushroom as a Facilitator for the Experience
10:30 — 11:00 Richard Emmanuel,  The Stone Mushrooms of Thrace: Male Consciousness in the Cosmic Womb
11:00 — 11:15  Concetta  Giuffré  Scibona, Saboi and Bacchoi:  much more  than  the  orgiasmos
11:15 — 11:30 Συζήτηση / Discussion                        
Καταληκτική  Συνεδρία / Plenary Session
11:30 — 12:00  Συμπεράσματα, συζήτηση  και  προτάσεις /  Results — General Discussion.  Mέλη — Members: Carl Ruck, Engin Beksac, Vasil Markov,
Evie Holmberg, Giorgio Samorini,  Σταύρος  Κιοτσέκογλου, John DAnna,  Richard  Emmanuel, Mark  Hoffman.
                                   

Μετάφραση σελίδας