Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Η Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναδείξει το «Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο στην Ελλάδα» πρόκειται να εκδώσει συλλεκτικό βιβλίο - ημερολόγιο με τίτλο: «Η Παραδοσιακή Τεχνολογία».
Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάσει διάφορους τομείς  των παραδοσιακών τεχνικών –τεχνολογία από την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας έως τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα- οι οποίοι σχετίζονται αφενός με την επεξεργασία και τη μεταποίηση πρώτων υλών και αφετέρου με την αξιοποίηση διάφορων πηγών ενέργειας.
Το υπό έκδοση βιβλίο – ημερολόγιο το οποίο έχει και εκπαιδευτικό σκοπό  θα έχει δώδεκα «συμβολικές» αναπαραστάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων οι οποίες θα φιλοτεχνηθούν  - με καθοδήγηση - από τους συνεργαζόμενους ζωγράφους.
Οι ενδιαφερόμενοι ζωγράφοι παρακαλούνται να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό και αντιπροσωπευτικό – φωτογραφικό υλικό της  δημιουργίας τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση ekataios@gmail.com έως 30 Μαρτίου 2012.
Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6945221871, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekataios@gmail.com

Μετάφραση σελίδας