Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Βραχογραφίες Θράκης

Με τίτλο «Ενάντια στην Αδιαφορία για τον Πολιτισμό μας» η Ένωση ξεκινά την καταγραφή και ανάδειξη των εκατοντάδων βραχογραφιών που βρίσκονται στη Θράκη.   


Μετάφραση σελίδας