Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

5ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης»


ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρ. Έγκρ.  91/ 19-3-2003 & 168/16-6-2011, Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42    68 100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com http://ekataios.blogspot.com •  E-mail: ekataios@gmail.com - http://sinedria-ekataios.blogspot.gr/ sinedria.ekataios@gmail.com


Αλεξανδρούπολη, 11 Ιουνίου   2011
                                                                 
                                                          
Θέμα:  5ο  Διεθνές  Συνέδριο  για  τον  Ελληνικό  Πολιτισμό «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης»
Αγαπητοί κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωση μας –ΕΚΑΤΑΙΟΣ- σε συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου  αποφάσισαν την υλοποίηση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ελληνικό Πολιτισμό με θέμα: «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης», το οποίο έχει οριστεί χρονικά να διεξαχθεί από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2012 στο Δήμο Σουφλίου (http://sinedria-ekataios.blogspot.gr/)
Η παρούσα προσπάθεια έχει δύο στόχους: 
α) την προσέγγιση της έννοιας του μύθου ως πηγή ζωής, μέσα από τα μονοπάτια της τέχνης, του λόγου, της λαογραφίας, της χειροτεχνικής δραστηριότητας, της θρησκείας, των κοινωνικών και εθνικών ανακατατάξεων, ακόμη και της πολιτικής ή κρατικής προπαγάνδας, όπου η έννοια του μύθου επικράτησε ως σύμβολο δημιουργίας, αλλά και χειραγώγησης και
β) την ανάδειξη και  σημασία του ελληνικού πολιτισμού στη  δημιουργία και εξέλιξη του δυτικού κόσμου.
Στο συνέδριο συμμετέχουν σαράντα πέντε (45) εισηγητές,-καθηγητές από οκτώ (8) χώρες.
Όπως και τα προηγούμενα συνέδρια, έτσι και αυτό θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ε.Α.Π.
Στην προσπάθεια μας αυτή χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.  
Σας  ζητάμε να συμβάλλετε σ΄ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, διαφημίζοντας ταυτόχρονα την επιχείρηση σας στις αφίσες και το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Είμαστε σίγουροι ότι με συλλογική προσπάθεια και κινητοποίηση μπορούμε να πετύχουμε την κατάλληλη προβολή του ελληνικού πολιτισμού και την οικονομική ενίσχυση του τόπου μας.  

                                                                                                 Με τιμή
                                                                                                               

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: τηλ. : 6945221871, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sinedria.ekataios@gmail.com

Μετάφραση σελίδας