Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Περιορισμένος αριθμός νέων θέσεων σε προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα: Υποβολή αιτήσεων μέχρι 9/7/2012

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουhttp://www.ouc.ac.cy/web/guest/news/archive/5682

Θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να εγγραφούν στα προγράμματα σπουδών του, το ΑΠΚΥ ανακοινώνει την προσφορά περιορισμένου αριθμού νέων θέσεων, στα ακόλουθα προγράμματα, για το ακαδημαϊκό έτος 2012/13:
 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τομέα Σπουδών (http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx), μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012.

Σχετική πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις εισαγωγής υπάρχουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy), στο κάθε Πρόγραμμα χωριστά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012/13, η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα προγράμματα σπουδών, γίνεται την τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy ή/και στο τηλ. +357(22)411711.

Μετάφραση σελίδας