Σάββατο 25 Απριλίου 2020

ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ. ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Ένα νέο ερευνητικό βιβλίο από τον  Σταύρο   Kιοτσέκογλου, Αρχαιολόγο, Μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκη και μέλος της Ένωσης μας.
Το βιβλίο, με τις 422 σελίδες και τις περίπου 352 έγχρωμες φωτογραφίες, εισάγει τον αναγνώστη στη θεωρία και την  τυπολογία του Μεγαλιθισμού  της Δυτικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Θράκης. Προσιτό στον καθένα μέσω  της γλα­φυρότητας της αφήγη­σης, προσεγγίζει  τις διαβατήριες τελετουργίες και τις λατρευτικές πρακτικές των  κατοίκων της  αρχαίας  Θράκης, που μας πληροφορούν για τις θρησκευτικές τους συνήθειες, βοηθώντας μας  να αποκωδικοποιήσουμε τη θρησκευτική τους σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο απεικόνιζαν τη λατρευόμενη θεότητα  ή  οριοθετούσαν τον ιερό τόπο.

Κιν. 6979852250Μετάφραση σελίδας