Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Αναπαραστάσεις γυναικών στα έργα ανδρών δημιουργών της Μεσογείου

 

ΕΚΑΤΑΙΟΣ

Τα πρακτικά από το 3o Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό με θέμα: "Αναπαραστάσεις γυναικών στα έργα ανδρών δημιουργών της Μεσογείου" 

 Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας: 3-6 Ιουνίου 2010

Μετάφραση σελίδας