Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Αγαπητοί / ές  συνάδελφοι,

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση του βιβλίου – ημερολογίου  με θέμα: «Παραδοσιακή Τεχνολογία»  σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

  1.     Το βιβλίο  θα εκδοθεί από το βασικό φορέα οργάνωσης, την Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδας «ΕΚΑΤΑΙΟΣ».  

2          Οι σχετικές εισηγήσεις  πρέπει να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekataios@gmail.com έως την 31/08/2012.  

3.         Οι εισηγήσεις  δε θα πρέπει να υπερβαίνουν σε σύνολο τις 5.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας). 

4.         Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, ο τίτλος της εισήγησης  και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος της εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).  

5.         Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στο πρόγραμμα Word με γραμματοσειρά Times New Roman, Χαρακτήρες 12 για το κείμενο της εισήγησης και 10 για τις υποσημειώσεις, Διάστιχο: 1 (μονό) και διαστάσεις σελίδας: δεξιά-αριστερά 3cm, πάνω-κάτω 4cm. Οι υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές, κ.ά.) πρέπει να είναι υποσελίδιες, με συνεχή αρίθμηση. .

6.         Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται σε συντομευμένη μορφή μέσα στο κείμενο ως εξής:

- (Μοsse,1993) όταν αφορά σε μία/ένα συγγραφέα,

- (Carby,1993:25-32) όταν αφορά σε συγκεκριμένη/συγκεκριμένες σελίδα/σελίδες,

- (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993) για περισσότερους/ες από ένα/μία συγγραφείς,

- (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) όταν αναφερόμαστε σε περισσότερα από ένα έργα,

- (Riffaterre, 1990a) ή (Riffaterre, 1990b), για αναφορές σε περισσότερα από ένα βιβλία του ίδιου συγγραφέα που έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά.

7.         Διαστάσεις  έργων από  100Χ125 και πάνω  

Σημειώνεται πως: Δεν θα επιτραπεί τροποποίηση στο κείμενο. Σύντομες προσθήκες μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση. 


Συμμετέχοντες εισηγητές                                                   

Συμμετέχοντες ζωγράφοι οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί.

Θωμάς Ράμμος, Κόνιτσα
Γαρουφαλλιά Μπαρή, Φανάρι 
Ελένη Μεχτερίδου, Κοζάνη
Ανθή Αντάσουρα-Κοκκίνου, Πειραιάς
Κατερίνα Βαρδάκα, Κοζάνη
Δήμητρα Δαγκάκη, Κοζάνη
Θωμάς  Κουτσουφλιανιώτης, Καστοριά
                     **
Δημήτριος Μερκούρης, Κέρκυρα
                     **  
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Αλεξ/πολη
Αναστασία Ζουρνατζή - Λαγυνά
Χρύσα  Θεοδωρίδου, Ορεστιάδα 
Φωτεινή Καραγιάννη, Διδυμότειχο
Αστέριος Φακίτσας, Τσαριτσάνη
Αλέξανδρος Κοντός, Τσαριτσάνη
Λίζα Κοκκίδου, Καβάλα
Σεμήχ Ισμαήλ, Κομοτηνή   
Βασίλειος Ραϊκούδης, Ορεστιάδα
                   **
Κλήμης Μακρής, Καβάλα
Αποστολία Λαλίδου, Αλεξ/πολη
Δημοσθένης Λαμπίδης, Δράμα  
Κατερίνα Σταματίου, Δράμα

Σοφία Νομικού, Αμοργός
  Ελένη Κοζαδίνου, Ραφήνα Αττικής

** Ζωγράφοι που θα επιλεγούν από τους συναδέλφους εισηγητές.Μετάφραση σελίδας