Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
έως την 15η Μαρτίου2012 θα πρέπει να καταθέσει η Ένωση πρόταση στην προκήρυξη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας http://www.ein.gr/index.php?rm=5&nid=377….

Παράλληλα εκτός από την πρόταση που θα καταθέσει η Ένωση …παρακαλ...ώ τον κάθε ένα από σας να διαβάσει την εγκύκλιο http://www.ein.gr/images/anart.pdf , να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να την διαβιβάσει στην Ένωση.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για αμειβόμενη εργασία….

Μετάφραση σελίδας