Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Κατανομή Τμημάτων ΕΛΠ 31/ 2011-2012

«ΕΚΑΤΑΙΟΣ»
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Έγκρ. 91/ 2003 & 168/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 •
URL: http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com

                                                                  Αλεξανδρούπολη, 10 Οκτωβρίου   2011
                                                                                                           Αριθμός Πρωτ.:68
                                                                              
            Προς: Κ. Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Καθηγητά κ. Χ. Κοκκώση,
                     
                    
            Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
            Καθώς κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρατηρήθηκε εκ μέρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μια άνιση κατανομή στη θεματική ενότητα "Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο" του Προγράμματος Σπουδών "Ελληνικός Πολιτισμός" (ΕΛΠ 31), σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ισομερή κατανομή των τμημάτων (19-20 φοιτητές μοιρασμένοι σε 3 τμήματα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τρία μη πλήρη τμήματα, σε αντίθεση με τους 26 έως 32 φοιτητές στα αντίστοιχα τμήματα της Αθήνας), στα πλαίσια της διαφάνειας και με γνώμονα την ίση μεταχείριση και την ίση αντιμετώπιση φοιτητών και Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
                                                                                                                  Με εκτίμηση 
                                                                                                               Δημήτριος Μερκούρης
                                                                                                              Πρόεδρος «ΕΚΑΤΑΙΟΥ»

Μετάφραση σελίδας