Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Επιφανειακή έρευνα στο Σπήλαιο Κληματιάς Κέρκυρας (Ανθρωπόγραβα)

«ΕΚΑΤΑΙΟΣ»
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Έγκρ. 91/ 2003 & 168/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 •
URL: http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com

                                                                  Αλεξανδρούπολη, 10 Οκτωβρίου   2011
                                                                                                           Αριθμός Πρωτ.:67
                                                                              
            Προς: 1)  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
                            Ναβαρίνου 28 Τ.Κ. 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
                       2) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία – Σίνα 32 Τ.Κ. 10672 Αθήνα
                      3) Δημοτική Κοινότητα Κληματιάς Δήμου Κερκυραίων  Τ.Κ. 49100 Κληματιά Κέρκυρας 
                    
              
Θέμα:  Επιφανειακή έρευνα στο Σπήλαιο Κληματιάς  Κέρκυρας (Ανθρωπόγραβα)


            Σας ενημερώνουμε ότι τέσσερα (4) μέλη της Ένωσης μας με ειδικότητες (Αρχαιολόγος, Γεωλόγος, Τοπογράφος Μηχανικός και Ιστορικός), θα επισκεφτούν και θα πραγματοποιήσουν επιφανειακή έρευνα στο σπήλαιο Κληματιάς Κέρκυρας (Ανθρωπόγραβα) την 17η Απριλίου 2012. 
            Σκοπός της επίσκεψης μας είναι η αποτύπωση του χώρου και η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών έτσι, ώστε να εξεταστεί διεπιστημονικά, να εξαχθούν συμπεράσματα, να συνταχθεί έκθεση και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για την αξιοποίησή του.
            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                                                                      Με εκτίμηση 
                                                                                                               Δημήτριος Μερκούρης
                                                                                                              Πρόεδρος «ΕΚΑΤΑΙΟΥ»

Μετάφραση σελίδας