Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

Πρόταση Ένωσης: Δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού


                                                     Αλεξανδρούπολη, 3 Ιανουαρίου   2012
                                                                                                              Αριθμός Πρωτ. 01
             
Προς:  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σαμοθράκης
            Κοιν: Κ. Δήμαρχο  και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαμοθράκης
             
     
 ΣΧΕΤ.: Η από 23.11.2011 πρόσκληση του Δήμου Σαμοθράκης σε  επιστήμονες, καλλιτέχνες και φίλους της Σαμοθράκης, λάτρεις του νησιού, ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να προσφέρουν σε τομείς περιβάλλοντος πολιτισμού και τουρισμού.

Θέμα:  Δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 
με την παρούσα επιστολή η Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδας,  αφού έλαβε υπόψη της την  από 23.11.2011 πρόσκληση του Δήμου Σαμοθράκης, υποβάλει πρόταση - αίτημα, ζητώντας την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο στην Ένωση ΄΄ΕΚΑΤΑΙΟΣ΄΄ με σκοπό τη δημιουργία «Διαβαλκανικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού».
            Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση μας αποτελείται από  επιστήμονες με ειδικότητες σχετικές με τον πολιτισμό (Αρχαιολόγους, Φιλόλογους, Ιστορικούς, Ιστορικούς Τέχνης, Πολιτισμολόγους, Λαογράφους, Αρχειονόμους Βιβλιοθηκονόμους  κ.λπ.) από όλη την Ελλάδα, συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και έχει διεξάγει τέσσερα  διεθνή συνέδρια και δεκάδες ημερίδες. Από τις αρχές του 2011 λειτουργεί το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης,  ενώ είναι προγραμματισμένα για το 2012 η διεξαγωγή του πέμπτου διεθνούς συνεδρίου και η επιφανειακή έρευνα στο σπήλαιο «Ανθρωπόγραβα» Κληματιάς Κέρκυρας. Η Ένωση έχει στην κατοχή της έργα τέχνης από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, κυρίως ζωγράφους, ενώ έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει εκατοντάδες ακόμα έργα για το σκοπό αυτό. Σας επισυνάπτουμε σύντομη μελέτη σκοπιμότητας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή
Μερκούρης Δημήτρης
Πρόεδρος Εκαταίου

Μετάφραση σελίδας