Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΄΄ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΟΘΡΑΞ΄΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 1/2011-6/2011


ΕΝΟΤΗΤΑ1η
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Αίθουσα  Συλλόγου Κυρίων & Δεσποινίδων, 14ης Μαΐου 78, Αλεξανδρούπολη.

Συνάντηση1η: Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2010,  ώρα 18:00, Η έννοια του πολιτισμού

Συνάντηση 2η: Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2011,  ώρα 18:00, Μαζική κουλτούρα, Υψηλή Τέχνη

Συνάντηση 3η: Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011, ώρα 18:00, Πολιτισμός και υλικά κατάλοιπα 

Συνάντηση 4η: Δευτέρα 11 Απριλίου 2011, ώρα 18:00, Η σημασία της αρχαιολογικής έρευνας …

Συνάντηση 5η: Δευτέρα 09 Μαΐου 2011, ώρα 18:00, Η Ελληνική γλώσσα και η προϊστορία της
Αλλαγή ημερομηνίας: Σάββατο 07 Μαϊου 2011, ώρα 10:00 

Συνάντηση 6η: Δευτέρα 30 Μαΐου 2011, ώρα 18:00, Η Εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας


Γραπτή εργασίαΣάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 19:30, Οι αξίες των αρχαίων Ελλήνων,Μαρία Τζάνη, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 


Κυριακή 22 Μαϊου 2011, ώρα 20:00,΄Το λαϊκό θέατρο και το θέατρο σκιών : Από το χθες ….στο σήμερα και στο αύριο΄΄

Σάββατο 28 Μαϊου 2011. ώρα 20:00, Γεώργιος Ακροπολίτης, Ο Ιστορικός του 13ου αιώνα, Της Ύστερης περιόδου της Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 

Σάββατο 18 Ιουνίου  2011, ώρα 19:00, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Πολιτιστικό Αγαθό
Οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων καθηγητών και εισηγητών θα είναι ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό της περιοχής.
Τυχούσες αλλαγές του προγράμματος θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

Μετάφραση σελίδας